Klub językowy 

Jak uczymy            
Gdzie uczymy
Kto się u nas uczy
Kursy językowe
Kursy dla dzieci
Rekrutacja
Poziomy

Wyniki nauczania
Weekendy z językiem

Spotkania klubowe

Jak uczymy

Chcąc nauczyć się języka obcego, musimy zdobyć wiadomości na temat tego języka, jego konstrukcji gramatycznych, słownictwa i możliwości stylistycznych. Na tej podstawie rozwijamy umiejętność posługiwania się słowem mówionym i pisanym, a także umiejętność ich rozumienia.
Badania mózgu pokazują, że udaje nam się zapamiętać zaledwie cząstkę zdobytych wiadomości. W miarę upływu czasu, również ta cząstka maleje. Szansa zapamiętywania wzrasta w zależności od osobistego  znaczenia informacji i od charakteru sytuacji. Im większe znaczenie informacji, im większa z nich korzyść  i im przyjemniejsza sytuacja, w której je zdobywamy, tym większa skuteczność uczenia się.


W jaki sposób to realizujemy?

 • Ucząc języka, zawsze przekazujemy informacje o kulturze oraz mentalności mieszkańców danego kraju, o jego historii i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.
 • Temat i materiały stosowane w nauce uwzględniają potrzeby zawodowe, zainteresowania i osobistą sytuację osób uczących się.
 • Wybierając metody nauczania, uwzględniamy osobiste predyspozycje, sposób myślenia i potrzeby klienta.
 • Za istotny element metodyki naszej pracy uważamy zabawę i radość.
 • Staramy się identyfikować indywidualne blokady w uczeniu się i pomagać w ich usunięciu.
 • Każdy kontakt z przedstawicielami naszego zespołu lektorskiego odbywa się w języku obcym, dzięki czemu klient ma naturalną możliwość i konieczność posługiwania się językiem obcym w codziennych sytuacjach.
 • Organizowane przez nas wieczory klubowe stwarzają warunki do skutecznego rozwijania swoich umiejętności językowych.
 • Posiadana przez nas bogata biblioteka fachowa i beletrystyczna, a także wideoteka,  dodatkowo zapewniają możliwość rozwijania umiejętności językowych.

Gdzie uczymy?                                                                            

Zgodnie z naszą ideologią,  nauka ma być przyjemnością, bo tylko w ten sposób daje efekty. Zatem dodatkowo staramy się dbać o naszych uczniów w sposób wyjątkowy:
Dobieramy grupy nie tylko według poziomu kompetencji językowych, ale również według zainteresowań i sympatii członków grupy.
Nasze pomieszczenia maja charakter klubowy i są tak urządzone, aby chętnie w nich przebywać i czuć się swobodnie. Istnieje możliwość korzystania z nich także po zakończeniu zajęć, jeśli grupa chce przedłużyć swoje spotkanie.
Wychodzimy z założenia, że dobre samopoczucie podnosi koncentrację, a zatem dbamy też o poczęstunek.

Kto się u nas uczy?

 • Firmy, dla których atrybutem dobrego pracownika jest znajomość języka obcego.
 • Firmy, które wymagają od swoich pracowników wysokich umiejętności komunikacyjnych i dostrzegają w nauce języków możliwość połączenia dwóch celów – nauki języka obcego z równoczesnym podnoszeniem kwalifikacji komunikacyjnych.
 • Prywatni klienci, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.
 • Klienci, którzy poszukują możliwości dalszego rozwoju intelektualnego i widzą w grupie podobnych osób wyzwanie i szansę dla siebie.
 • Klienci, którzy ze względów zawodowych lub osobistych nie mają czasu na pobyt za granicą, ale poszukują okazji do codziennego używania języka obcego w naturalnych sytuacjach.
 • Klienci, którzy poszukują w nauce radości i przyjemności, a także sporej dawki humoru.
 • Młodzież, która  chce rozwinąć i poprawić już posiadane umiejętności w  sposób odbiegający od szkolnych ram.
 • Dzieci od 5 roku życia, które bawiąc się, w sposób naturalny opanowują język obcy.

Ramy czasowe:

 • sesje dla dorosłych i młodzieży trwają 1,5 godziny (2x 45 minut),
 • zajęcia dla dzieci od lat 5 do 9 trwają 60 minut.

Lekcje pokazowe:

Be Better Club oferuje lekcje pokazowe, które pozwalają poznać nasze metody nauczania, warunki i atmosferę pracy.

powrót